سیم و کابل یزد
درباره شرکت

id : 1682
نام : سیم و کابل یزد
تلفن : 035-38251200
فکس : 035-38254865
آدرس : بلوار مدرس میدان نماز بلوار امام حسین شرکت سیم و کابل یزد

کابل کشتی

سیم و کابل یزد

- : ابزار دقیق - کنترلی - فشار ضعیف

سیم مسی

سیم و کابل یزد

- : null