پادزانیج
درباره شرکت

id : 1678
نام : پادزانیج
تلفن : 32229970 -028
فکس : 32229973 028
آدرس : قزوین، شهرصنعتی البرز، بلوار سهروردی، خیابان شیخ بهائی

چراغ خطر

پادزانیج

- : چراغ خطر مان

مینی بوس

پادزانیج

- : خودروهای خاص

آیینه

پادزانیج

- : آیینه برقی خارجی