پایور اندیش
درباره شرکت

id : 12911
نام : پایور اندیش
پروانه بهره برداری : 81/119
تلفن کارخانه : 4134328327
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 45 متری دوم - بلوك 4/37 - قطعه 2
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شهید سلیمی 45 متری دوم بلوك 4/37 قطعه 2

ریخته گری چدن

پایور اندیش

5274 : تن

موتور برقی AC سه فاز آسنكرون

پایور اندیش

150000 : عدد

موتور برقی AC تك فاز القایی

پایور اندیش

50000 : عدد