ساینا شیمی بهشت
درباره شرکت

id : 1660
نام : ساینا شیمی بهشت
تلفن : 37303117
فکس : 37303474
آدرس : قم بلوار خلیج فارس میدان بقیه الله کوی 32 پلاک 50

نفت بی بو

ساینا شیمی بهشت

- : نفت بی بو

سوخت نفتی

ساینا شیمی بهشت

- : سوخت نفتی