صبا باتری
درباره شرکت

id : 1656
نام : صبا باتری
تلفن : 021-22567609
فکس : 021-22585336
آدرس : تهران،خیابان پاسدارارن ،میدان نو بنیاد ، جنب اتوبان شهید بابایی ،شرکت توسعه منابع انرژِی توان (صبا باتری)

باتری مخابراتی

صبا باتری

- : انواع باتری مخابراتی

باتری خودرو

صبا باتری

- : انواع باتری خودرو