دیناركوه
درباره شرکت

id : 12626
نام : دیناركوه
پروانه بهره برداری : 2919
تلفن کارخانه : 9163435241
تلفن دفتر مرکزی : 9163435241
آدرس کارخانه : دهلران كیلومتر31 جاده اندیمشك
آدرس دفتر مرکزی : دهلران كیلومتر31 جاده اندیمشك

شستشو ودانه بندی شن وماسه

دیناركوه

600000 : عدد