تولیدی شن و ماسه درسا سیمره
درباره شرکت

id : 12537
نام : تولیدی شن و ماسه درسا سیمره
پروانه بهره برداری : 398/13127
تلفن کارخانه : 19183341116-19183325159
تلفن دفتر مرکزی : 19183341116-18325226513
آدرس کارخانه : شیروان چرداول - بخش هلیلان - جنب شهر توحید
آدرس دفتر مرکزی : اسلام آباد غرب

شستشو ودانه بندی شن وماسه

تولیدی شن و ماسه درسا سیمره

56 : تن