ادوات راهداری شهاب
درباره شرکت

id : 1625
نام : ادوات راهداری شهاب
تلفن : 051-35420777
فکس : 051-35420776
آدرس : مشهد، بزرگراه آسیایی، خیابان فرش مشهد، شرکت ادوات راهداری شهاب

نمک پاش بازو غلتان

ادوات راهداری شهاب

- : نمک پاش بازو غلتان

ماسه روب و برفروب ریلی

ادوات راهداری شهاب

- : ماسه روب و برفروب ریلی

تجهیزات ترافیكی از جنس پلاستیك

ادوات راهداری شهاب

50 : تن

محافظ جاده

ادوات راهداری شهاب

810 : متر مربع

دستگاه نمك پاش

ادوات راهداری شهاب

120000 : متر مربع

دستگاه تابنده سیم

ادوات راهداری شهاب

650 : تن

ماشین برف خور (برف پاش)

ادوات راهداری شهاب

500 : تن

مینی لودر

ادوات راهداری شهاب

2800 : تن

تیغه برف روب

ادوات راهداری شهاب

2150 : تن

واگن خودكششی دیزلی تست و یا سرویس دهی

ادوات راهداری شهاب

60000 : تن