تعاونی 131
درباره شرکت

id : 12528
نام : تعاونی 131
پروانه بهره برداری : 398/11449
تلفن کارخانه : 8413366832
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : چرداول نرسیده به روستای طاق گاورین
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ولایت روبه روی درمانگاه امام حسن مجتبی

شن و ماسه كوهی

تعاونی 131

375 : دستگاه

آسفالت

تعاونی 131

104.5 : تن