تعاونی 1968 زرانگوش
درباره شرکت

id : 12514
نام : تعاونی 1968 زرانگوش
پروانه بهره برداری : 1196
تلفن کارخانه : 19181421136-5724661
تلفن دفتر مرکزی : 19181421136-5724661
آدرس کارخانه : بدره- كیلومتر 51 جاده دره شهر
آدرس دفتر مرکزی : دره شهر1بخش بدره روستای زرانگوش

شستشو ودانه بندی شن وماسه

تعاونی 1968 زرانگوش

1300000 : دستگاه