صنعت پتروپالایش ایوان
درباره شرکت

id : 12471
نام : صنعت پتروپالایش ایوان
پروانه بهره برداری : 398/3581
تلفن کارخانه : 8433523931
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی