عبدالخالق شریف نیا
درباره شرکت

id : 12393
نام : عبدالخالق شریف نیا
پروانه بهره برداری : 398/15725
تلفن کارخانه : -
تلفن دفتر مرکزی : -
آدرس کارخانه : ایلام خ1 سعدی شمالی جنب بانك رفاه شعبه مركزی
آدرس دفتر مرکزی : ایلام خ سعدی شمالی جنب بانك رفاه شعبه مركزی

چاپ وظهور عكس

عبدالخالق شریف نیا

60 : تن