تعاونی 184
درباره شرکت

id : 12316
نام : تعاونی 184
پروانه بهره برداری : 154/13551
تلفن کارخانه : 2221889-19181411183
تلفن دفتر مرکزی : 9181411183
آدرس کارخانه : ایلام گاراژ شماره 1
آدرس دفتر مرکزی : ایلام خ اشرفی اصفهانی كوچه شباهنگ