پتروشیمی ایلام
درباره شرکت

id : 12316
نام : پتروشیمی ایلام
پروانه بهره برداری : 9352
تلفن کارخانه : 8413361782
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ایلام شهرچوار
آدرس دفتر مرکزی : بلوار آفریقا پایین تر از پل شهید همت پلاك 38 ساختمان شماره 2 بازرگانی پتروشیمی ط1

هیدروژن

پتروشیمی ایلام

562 : تن

نیتروژن

پتروشیمی ایلام

339 : تن

هوای فشرده

پتروشیمی ایلام

11 : تن

پلی اتیلن با چگالی 94/0 یا بیشتر

پتروشیمی ایلام

70 : تن

تولید همزمان برق و حرارت

پتروشیمی ایلام

8 : تن