صبا نیرو
درباره شرکت

id : 1597
نام : صبا نیرو
تلفن : 021-55270251
فکس : 021-55255912
آدرس : تهران- آیت ا...سعیدی-بعد از کمربندی آزادگان-خیابان شهدای سدید-شرکت صبا نیرو

کاور و نوزکن

صبا نیرو

- : null

پره

صبا نیرو

- : null

توربین بادی

صبا نیرو

1000000 : عدد