مهندسی صنعت پژوهان برق پارس
درباره شرکت

id : 12231
نام : مهندسی صنعت پژوهان برق پارس
پروانه بهره برداری : 54136
تلفن کارخانه : 2188731392
تلفن دفتر مرکزی : 26253332537
آدرس کارخانه : شهریور غربی،جنب كارخانه ایران تابلو، قطعات شماره 7161 الی 7163 و 7171 الی 7173
آدرس دفتر مرکزی : خ عباس اباد خ پاكستان خ 4 پ 16 جدید ط همكف

اتصالات لوله از فلزات آهنی

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

80 : تن

قطعات و اتصالات لوله از جنس مس و آلیاژهای آن

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

10 : دستگاه

قطعات و اتصالات لوله از جنس آلومینیوم و آلیاژهای آن

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

262500 : عدد

قطعات و اتصالات لوله از جنس نیكل و آلیاژهای آن

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

72000 : عدد

اسكلت فلزی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

72000 : عدد

اسكلت فلزی تجهیزات صنایع به جز نفت، گاز و پتروشیمی

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

525000 : عدد

قطعات و یراق آلات فلزی شبكه های انتقال و توزیع برق

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

20000 : مترمكعب

نگهدارنده فنری لوله

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

220000 : تن

قید و بست ها (جیگ و فیكسچر)

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

142800 : تن

تجهیزات و لوازم تكمیلی استخراج چاه های نفت و گاز

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

3600 : تن

قطعات اتصال دهنده های الكتریكی (به جز كلید)

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

720 : تن

قطعات پست های توزیع برق

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

15120 : عدد

مفصل كابل برق فشار قوی

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

9250 : عدد

اتصالات كابل هوایی خودنگهدار

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

1350 : عدد

پست دیواری كابل نوری

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

10800 : عدد

كلمپ های جراحی

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

5400 : عدد

سیستم ترمز قطار

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

2160 : عدد

قطعات تجهیزات اتصال و فیكسچرهای مسیر راه آهن

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

24000 : عدد

قطعات اكسل واگن

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

5400 : عدد

قطعات چرخ واگن

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

3600 : عدد

قطعات هوك و بافر قطار

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

840 : عدد

قطعات جعبه اكسل قطار

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

3600 : عدد

كفشك ترمز واگن

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

2400 : عدد

میله فشاری و كششی ترمز قطار

مهندسی صنعت پژوهان برق پارس

1440 : عدد