مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه
درباره شرکت

id : 12228
نام : مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه
پروانه بهره برداری : 996138
تلفن کارخانه : 2645333314
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان سنبل،قطعه D59-2
آدرس دفتر مرکزی : میدان ونك-خیابان ملاصدرا-چهارراه شیراز-كوچه بهار پلاك 11-واحد3

محصولات و قطعات كامپوزیتی زمینه پلیمری عایق الكتریكی

مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه

40 : تن

قطعات و یراق آلات فلزی شبكه های انتقال و توزیع برق

مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه

20 : تن

قطعات پست های توزیع برق

مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه

4500 : تن

نشانگر خطای اتصالی خطوط برق

مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه

128000 : مترمكعب

اتصال دهنده های فلزی كابل ها

مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه

1500 : تن

اتصالات كابل هوایی خودنگهدار

مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه

1300 : تن

برق گیر فشار قوی AC (بیشتر از 1000 ولت)

مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه

150 : عدد