مشاركتی ادینگ شیمی پارس
درباره شرکت

id : 12217
نام : مشاركتی ادینگ شیمی پارس
پروانه بهره برداری : 34998
تلفن کارخانه : 2645332271
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سپهر نظرآباد ،بلوار كارآفرینان،خیابان31 متری آذر شرقی،قطعه شماره اول تفكیكی پلاك 11998 از پلاك اصلی 69 نظرآباد
آدرس دفتر مرکزی : تهران-شریعتی-سراه طالقانی-خیابان خواجه نصیر - پلاك 281 - واحد 2

رنگ نما (خارج ساختمان)

مشاركتی ادینگ شیمی پارس

400 : تن

درزگیر اكریلیكی

مشاركتی ادینگ شیمی پارس

50 : تن

ژل پاك كننده دست

مشاركتی ادینگ شیمی پارس

50 : تن

مواد شیمیایی سیمان و بتن و گچ (گروت ها)

مشاركتی ادینگ شیمی پارس

400 : تن

مواد شیمیایی سیمان و بتن و گچ (چسب ها)

مشاركتی ادینگ شیمی پارس

300 : تن

مواد شیمیایی سیمان و بتن و گچ (ملات های آب بند)

مشاركتی ادینگ شیمی پارس

400 : تن

روان سازهای بتن

مشاركتی ادینگ شیمی پارس

2000 : تن