مروارید سبز آرسین
درباره شرکت

id : 12214
نام : مروارید سبز آرسین
پروانه بهره برداری : 4767
تلفن کارخانه : 2634497459
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی 1خیابان صنوبر1پلاك G166
آدرس دفتر مرکزی : تهران1بازاربزرگ1كوچه بارازمسجدجامع پ13 وئاحد21

پد اپیلاسیون

مروارید سبز آرسین

30000 : دستگاه

اجاق گرمایشی (گرم كن) مقاومتی

مروارید سبز آرسین

300 : تن