صنعت و تولید جمع ساز
درباره شرکت

id : 12134
نام : صنعت و تولید جمع ساز
پروانه بهره برداری : 7817
تلفن کارخانه : 12625332163-4
تلفن دفتر مرکزی : 88746232
آدرس کارخانه : نظرآباد شهرك سپهر نظراباد 21 متری اول خ 31متری سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : سهروردی شمالی خ فیروزه پلاك 11 طبقه سوم

چراغ خطر-ترمز-راهنما

صنعت و تولید جمع ساز

50 : عدد

قطعات پلاستیكی تزریقی

صنعت و تولید جمع ساز

700 : عدد