کابل تک
درباره شرکت

id : 1580
نام : کابل تک
تلفن : 021-22881103
فکس : 021-22840940
آدرس : خیابان شریعتی- بالاتراز خواجه عبدالله انصاری- کوچه خوی- پلاک 22- واحد 2

کابل های کنترل

کابل تک

- : کابل کنترل با هادی مسی و عایق PVC NYY (IEC, VDE) کابل کنترل زره دار با هادی مسی و عایق PVC NYRY (IEC, VDE) کابل کنترل زره دار با هادی مسی و عایق PVC NYBY (IEC, VDE) کابل کنترل شیلددار با هادی مسی و عایق PVC NYCY (IEC, VDE) کابل کنترل شیلد

کابل های ابزار دقیق

کابل تک

- : کابل ابزار دقیق با اسکرین کلی و عایق PVC RE-Y (ST) Y کابل ابزار دقیق رموردار با اسکرین کلی و عایق PVC RE-Y (ST) YRY کابل ابزار دقیق با اسکرین کلی و عایق XLPE RE-2X (ST) Y کابل ابزار دقیق آرموردار با اسکرین کلی و عایق XLPE RE-2X (ST) YRY ک