سپیدار بوستان البرز
درباره شرکت

id : 12161
نام : سپیدار بوستان البرز
پروانه بهره برداری : 5/11351
تلفن کارخانه : 2645333911
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان افرا ،شماره قطعه G48 از بلوك غذایی
آدرس دفتر مرکزی : نظرآباد،شهرك صنعتی نظرآباد،خیابان افرا

پودر ژله

سپیدار بوستان البرز

6000 : تن

آرد برنج

سپیدار بوستان البرز

1200 : تن

گندم پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس)

سپیدار بوستان البرز

51000 : تن

جو پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس)

سپیدار بوستان البرز

8600 : تن

پودر كیك (آماده و نیمه آماده)

سپیدار بوستان البرز

18000000 : عدد

پودر نارگیل

سپیدار بوستان البرز

4000 : تن

پودر سیر

سپیدار بوستان البرز

3200 : تن

پودر و اسلایس خشك شده پیاز

سپیدار بوستان البرز

500 : تن

جو پرك شده

سپیدار بوستان البرز

800 : تن

آرد یا پودر سوخاری

سپیدار بوستان البرز

50 : تن

پودر كاكائو

سپیدار بوستان البرز

50 : تن

نبات

سپیدار بوستان البرز

700000 : عدد

بیكینگ پودر

سپیدار بوستان البرز

100 : تن

بسته بندی سرگل و گل زعفران

سپیدار بوستان البرز

600 : تن

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

سپیدار بوستان البرز

910 : تن

بسته بندی چای

سپیدار بوستان البرز

1250 : تن

بسته بندی قند و شكر

سپیدار بوستان البرز

7200 : تن

بسته بندی خشكبار

سپیدار بوستان البرز

590000 : مترمكعب

بسته بندی چاشنی و ادویه

سپیدار بوستان البرز

30000 : عدد

بسته بندی سویا

سپیدار بوستان البرز

37.5 : تن

بسته بندی نشاسته

سپیدار بوستان البرز

13.2 : تن

بسته بندی آرد غلات

سپیدار بوستان البرز

83 : عدد

بسته بندی میوه خشك

سپیدار بوستان البرز

12 : عدد

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات خشك

سپیدار بوستان البرز

1500 : تن

بسته بندی خمیر مایه خشك

سپیدار بوستان البرز

410000 : تن