حسین محمدی جهانگشتی
درباره شرکت

id : 12111
نام : حسین محمدی جهانگشتی
پروانه بهره برداری : 3128
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 615419
آدرس کارخانه : نظرآباد شهرك صنعتی هشتگرد فاز4 پشت آتش نشانی
آدرس دفتر مرکزی : null

اجیل [اجیل پزی ]

حسین محمدی جهانگشتی

30000 : تن