تولیدی سیمیا
درباره شرکت

id : 11987
نام : تولیدی سیمیا
پروانه بهره برداری : 56369
تلفن کارخانه : 2645333586
تلفن دفتر مرکزی : 2187262626
آدرس کارخانه : كمربندی فردوسی-خیابان اردیبهشت غربی- قطعات 49 الی 62 و 6869 و 6871 الی 6874 و 6919 الی 6912 و 6915 الی 6918 و 6953 الی 6956 و 6959 الی 6962
آدرس دفتر مرکزی : خ شهید بهشتی خ پاكستان كوچه شهید حافظی پ 5 ط چهارم