تعاونی تولیدی پیشگامان توسعه صنعت ابرار - تمدید 72589
درباره شرکت

id : 11966
نام : تعاونی تولیدی پیشگامان توسعه صنعت ابرار - تمدید 72589
پروانه بهره برداری : 5/52119
تلفن کارخانه : 66313356
تلفن دفتر مرکزی : 66313356
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی نظرآباد قطعه 117 دی
آدرس دفتر مرکزی : فردیس 7 غربی پ 6

نان صنعتی - نان اروپائی

تعاونی تولیدی پیشگامان توسعه صنعت ابرار - تمدید 72589

4000 : تن