تعاونی تولیدوواردات توانبخشی واتوسرویس مخصوص معلولین وتوتا
درباره شرکت

id : 11965
نام : تعاونی تولیدوواردات توانبخشی واتوسرویس مخصوص معلولین وتوتا
پروانه بهره برداری : 5/28666
تلفن کارخانه : 2625332316
تلفن دفتر مرکزی : 66115188
آدرس کارخانه : نظرآباد شهرك صنعتی سپهرنظرآباد بلواركارافرینان خ 4چهارراه اول سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : آزادی بلوارشهید اكبری خ احمد قاسمی پ 81

نان فانتزی

تعاونی تولیدوواردات توانبخشی واتوسرویس مخصوص معلولین وتوتا

3000 : تن

نان صنعتی - نان اروپائی

تعاونی تولیدوواردات توانبخشی واتوسرویس مخصوص معلولین وتوتا

3000 : تن