تام لوكوموتیو آریا
درباره شرکت

id : 11956
نام : تام لوكوموتیو آریا
پروانه بهره برداری : 5/11329
تلفن کارخانه : 2645333621
تلفن دفتر مرکزی : 26288111661
آدرس کارخانه : خیابان زكریای رازی - قطعات G263 و G264 و G266 الی G268
آدرس دفتر مرکزی : خ ولیعصر خ شهید علی اكبری برج سرو ساعی ط 16

قطعات موتورهای لوكوموتیو

تام لوكوموتیو آریا

150 : تن

ژنراتورهای برق جریان متناوب

تام لوكوموتیو آریا

150 : تن

قطعات موتورهای برقی

تام لوكوموتیو آریا

70000 : تن

تراكشن موتور

تام لوكوموتیو آریا

30000 : تن

بازسازی و نوسازی لوكوموتیو

تام لوكوموتیو آریا

450 : تن