بازرگانی شمین نیك ارین
درباره شرکت

id : 11898
نام : بازرگانی شمین نیك ارین
پروانه بهره برداری : 24154
تلفن کارخانه : 265333242
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی سپهر، بلوار كار آفرینان، خیابان تیر شرقی، پلاك فرعی 12538 از پلاك 69 اصلی نظرآباد
آدرس دفتر مرکزی : خیابان انقلاب اسلامی - بین میدان فردوسی و خیابان استاد نجات الهی - پلاك 645

تنباكوی معطر معسل

بازرگانی شمین نیك ارین

100 : تن