آریا ملك كیان
درباره شرکت

id : 11887
نام : آریا ملك كیان
پروانه بهره برداری : 11593
تلفن کارخانه : 2645332575
تلفن دفتر مرکزی : 2122131743
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی نظرآباد، بلوار دكتر حسابی، خیابان زیتون، شماره قطعه G256، از بلوك غذایی
آدرس دفتر مرکزی : تهران - خ آذربایجان - بین خوش و قصرالدشت - پ 877 - ط 5 - و 29

بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین

آریا ملك كیان

20000 : تن