آبا طعم پرشین
درباره شرکت

id : 11874
نام : آبا طعم پرشین
پروانه بهره برداری : 398/12812
تلفن کارخانه : 2644231858
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان امام خمینی، خیابان مولوی، شماره قطعات G285 الی G292 و G313 الی G321و G325 الی G338
آدرس دفتر مرکزی : البرز شهرستان نظر آباد شهرك صنعتی نظر اباد

چیپس سیب زمینی

آبا طعم پرشین

400 : تن

اسنك بر پایه سیب زمینی

آبا طعم پرشین

400 : تن

فرآورده حجیم شده بر پایه برنج

آبا طعم پرشین

600 : تن

غلات صبحانه ای

آبا طعم پرشین

1800 : تن

فرآورده حجیم شده بر پایه ذرت

آبا طعم پرشین

100 : تن

فرآورده حجیم شده بر پایه گندم

آبا طعم پرشین

25000000 : مترمربع

بیسكویت

آبا طعم پرشین

360 : تن

كراكر

آبا طعم پرشین

504 : تن

شكلات

آبا طعم پرشین

36500 : تن

فرآورده كاكائویی

آبا طعم پرشین

300 : تن