نان گستر نیكان
درباره شرکت

id : 11779
نام : نان گستر نیكان
پروانه بهره برداری : 51152/12
تلفن کارخانه : 2637312541
تلفن دفتر مرکزی : 88721263-4
آدرس کارخانه : كرج- ماهدشت- خیابان سرداران- خیابان ششم جنوپی- پلاك 17- قطعه 2154 فرعی از 19 اصلی
آدرس دفتر مرکزی : بهشتی میرزای شیرازی قائم مقام فراهانی ساختمان پارسه پلاك 436 طبقه 4 واحد 15

نان صنعتی - نان اروپائی

نان گستر نیكان

5000 : تن