مهندسی موادكاران جاهد نوآور
درباره شرکت

id : 11751
نام : مهندسی موادكاران جاهد نوآور
پروانه بهره برداری : 13245
تلفن کارخانه : 2636196222
تلفن دفتر مرکزی : 2636647712
آدرس کارخانه : كیلومتر 7 جاده ملارد،ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم،بلوار مپنا،جنب شركت پرتو
آدرس دفتر مرکزی : كرج-كیلومتر 7 جاده ملارد-ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم-بلوار مپنا-جنب شركت پرتو

بازسازی و نوسازی پره توربین

مهندسی موادكاران جاهد نوآور

900 : تن

پره های توربین (پره روتور، پره استاتور و ...)

مهندسی موادكاران جاهد نوآور

100 : تن