كیان بسپاركاران
درباره شرکت

id : 11541
نام : كیان بسپاركاران
پروانه بهره برداری : 11447
تلفن کارخانه : 2634762151
تلفن دفتر مرکزی : 21861749
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی بهارستان - فاز 2 خیابان باغستان پلاك 229(قطعه 11 از بلوك 21)
آدرس دفتر مرکزی : بزرگراه رسالت خیابان زروان پلاك 7 طبقه اول شرقی

قالب فلزی بروش ماشینكاری

كیان بسپاركاران

30000 : تن

قطعات پلاستیكی خودرو

كیان بسپاركاران

3000 : تن

لاستیك دورشیشه اتومبیل

كیان بسپاركاران

1500 : تن

قطعات پلاستیكی تزریقی

كیان بسپاركاران

500 : تن

محفظه جذب بخار بنزین [كنیستر]

كیان بسپاركاران

3000 : تن