علیرضارمضانی
درباره شرکت

id : 11417
نام : علیرضارمضانی
پروانه بهره برداری : 12/36413
تلفن کارخانه : 2115689
تلفن دفتر مرکزی : 2115689
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی اشتهاردابوریحان ابن سینای شرقی قطعه61
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی اشتهاردابوریحان ابن سینای شرقی قطعه61

پودر بیرنگ كننده مو

علیرضارمضانی

2000 : تن

موم موبر

علیرضارمضانی

700 : تن

فراورده های ارایش ناخن

علیرضارمضانی

3000 : تن

مواد مورد مصرف برای موی سر

علیرضارمضانی

7000 : تن

رنگ مو شیمیائی

علیرضارمضانی

6000 : تن