عباسعلی عابدی
درباره شرکت

id : 11334
نام : عباسعلی عابدی
پروانه بهره برداری : 28689
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كرج كمالشهرروبروی پمپ بنزین31متری صنعتگران8متری سوم
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین الات كارتن سازی ورق كارتن

عباسعلی عابدی

300 : تن