به چلیک متین
درباره شرکت

id : 1499
نام : به چلیک متین
تلفن : 031-32755423
فکس : 031-32755424
آدرس : اصفهان-مشتاق اول،خیابان ابوالحسن اصفهانی نبش کوچه هفدهم،طبقه دوم ،واحد 5

بشکه فلزی

به چلیک متین

- : بشکه فلزی 220 لیتری درب بسته

بشکه

به چلیک متین

- : بشکه فلزی 220 لیتری درب باز