صنایع بسته بندی توان افزای شهریار
درباره شرکت

id : 11256
نام : صنایع بسته بندی توان افزای شهریار
پروانه بهره برداری : 5/26498
تلفن کارخانه : 2637851522
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار امام ،خیابان سرداران ، نبش خیابان 5 جنوبی
آدرس دفتر مرکزی : ماهدشت بلوار امام خیابان سرداران نبش خ 5

پد الكلی

صنایع بسته بندی توان افزای شهریار

150000 : عدد

پد اپیلاسیون

صنایع بسته بندی توان افزای شهریار

50000 : تن

محصولات و فرآورده‌های بهداشتی الیافی آغشته شده

صنایع بسته بندی توان افزای شهریار

1200 : تن

محصولات و فرآورده‌های آرایشی الیافی آغشته شده

صنایع بسته بندی توان افزای شهریار

50 : تن

محصولات و فرآورده‌های آرایشی پوست

صنایع بسته بندی توان افزای شهریار

250 : دستگاه

محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن

صنایع بسته بندی توان افزای شهریار

100 : دستگاه

بسته بندی تجهیزات یكبار مصرف پزشكی

صنایع بسته بندی توان افزای شهریار

100 : تن

بسته بندی وازلین بهداشتی و دارویی

صنایع بسته بندی توان افزای شهریار

100 : دستگاه