صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت
درباره شرکت

id : 11252
نام : صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت
پروانه بهره برداری : 5/214988
تلفن کارخانه : 2622775672
تلفن دفتر مرکزی : 2122269841
آدرس کارخانه : شهرك اشتهارد بلوارغزالی غربی فاز3بلوك 21 قطعات 3481 1 3481بی
آدرس دفتر مرکزی : میرداماد خ اطلسی نبش زرنگار پ 3

كرم

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

2500 : تن

ژلهای بهداشتی {پاك كننده وضدعفونی كننده }

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

2500 : تن

لوسیون ارایشی وبهداشتی

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

5000 : تن

رنگ مو شیمیائی

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

1300 : تن

اكسیدان

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

2750 : تن

حالت دهنده مو ژل مو

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

100 : تن

محلول فر

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

4500 : تن

خنثی كننده فر

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

4000 : تن

فراورده های ارایش لب

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

600 : تن

ریمل

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

4500 : تن

خط چشم

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

9000 : تن

كرم پودر جامد

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

5100 : تن

پنكیك

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

10000 : تن

فراورده های ارایش ناخن

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

5000 : تن

محلول پاك كننده لاك ناخن

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

10000 : تن

شامپو

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

600 : تن

مایع دستشوئی

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

200 : تن

خمیر دندان

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

25 : تن

محلول دهان شویه

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

200 : تن

خمیرریش

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

200 : تن

كف موبر

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

25 : تن

كرم موبر

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

720 : مترمكعب

ضد عرق غیراسپری

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

12000 : متر مربع

عطر

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

25000 : تن

ادوكلن

صنایع آرایشی وبهداشتی فراز بهداشت

54000 : تن