برنا الكترونيك
درباره شرکت

id : 1489
نام : برنا الكترونيك
تلفن : 021-55544000
فکس : 021-55543200
آدرس : تهران-تهران-خیابان شهید رجائی، بعد از پل شهید صارمی،پلاک 181-1844815811

باتری

برنا الكترونيك

- : باتری شارژر دوبل با تک بانک باتری

کنترل دور

برنا الكترونيك

- : کنترل دور توان پایین FC7702