سیدهاشم میرقاسمی
درباره شرکت

id : 11159
نام : سیدهاشم میرقاسمی
پروانه بهره برداری : 51121
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كرج میدان توحیداول خیابان مظاهری ساختمان جابری طبقه اول سمت
آدرس دفتر مرکزی : null

چاپ وظهور عكس

سیدهاشم میرقاسمی

600 : تن