سوا الكتریك پارسیان
درباره شرکت

id : 11129
نام : سوا الكتریك پارسیان
پروانه بهره برداری : 24951
تلفن کارخانه : 2662517775
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان گلستان یكم، پلاك ثبتی1719/141
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بهارستان-گلستان یكم-پلاك 5/2

دینام خودرو (بالاتر از 90 آمپر)

سوا الكتریك پارسیان

2000 : تن

دینام خودرو (كمتر از 90 آمپر)

سوا الكتریك پارسیان

2500 : تن