پمپ سازان نبراس
درباره شرکت

id : 1473
نام : پمپ سازان نبراس
تلفن : 2166551417
فکس : 2166556343
آدرس : ستارخان-خ نیایش-خ امام منتظر-کوچه قدرتی-پ5-

پکیج آتشنشانی

پمپ سازان نبراس

- : انواع

پمپ عمودی توربینی

پمپ سازان نبراس

- : انواع

پمپ سانتریفیوژ جریان محوری

پمپ سازان نبراس

1500 : متر مربع

پمپ سانتریفیوژ جریان مختلط

پمپ سازان نبراس

5000 : عدد

سیستم اطفا حریق خودكار ساختمان

پمپ سازان نبراس

1500 : عدد