تهران فیلم
درباره شرکت

id : 11915
نام : تهران فیلم
پروانه بهره برداری : 787221
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : رجائی شهرخ اصلی نبش خ پنجم جدیدشرقی پلاك 749
آدرس دفتر مرکزی : رجائی شهرخ اصلی نبش خ پنجم جدیدشرقی پلاك 749

چاپ وظهور عكس

تهران فیلم

2500 : دستگاه

چاپ فیلم

تهران فیلم

5000 : دستگاه