تولیدی غذاسازان نوین
درباره شرکت

id : 11884
نام : تولیدی غذاسازان نوین
پروانه بهره برداری : 5/135316
تلفن کارخانه : 2614761344
تلفن دفتر مرکزی : 66896895
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی بهارستان بلوك 2 قطعه 12
آدرس دفتر مرکزی : خ ازادی خ جیحون بعدازچهارراه امام خمینی پ 231

پودرسیب زمینی

تولیدی غذاسازان نوین

100 : تن

فراورده های سیب زمینی ومحصولات جانبی

تولیدی غذاسازان نوین

100 : تن

كیك وبیسكویت وكلوچه

تولیدی غذاسازان نوین

9000 : تن

كلوچه

تولیدی غذاسازان نوین

100 : تن

بیسكویت

تولیدی غذاسازان نوین

100 : تن

نان صنعتی - نان اروپائی

تولیدی غذاسازان نوین

100 : تن