پتروصنعت مبین
درباره شرکت

id : 11741
نام : پتروصنعت مبین
پروانه بهره برداری : 31322
تلفن کارخانه : 2614717117
تلفن دفتر مرکزی : 88161111
آدرس کارخانه : كرج كمال شهر شهرك امیرالمومنین خیابان شورا ظفر 11 و 11 پلاك 138
آدرس دفتر مرکزی : خیابان برزیل غربی نبش خیابان شیخ بهائی شماره 41 واحد 15

نان صنعتی - نان اروپائی

پتروصنعت مبین

300 : تن