پایا سیستم
درباره شرکت

id : 11734
نام : پایا سیستم
پروانه بهره برداری : 5/46961
تلفن کارخانه : 12614761557-61
تلفن دفتر مرکزی : 88343916-21
آدرس کارخانه : شهرك بهارستان انتهای خ سروستان پ 17-
آدرس دفتر مرکزی : خ مطهری خ سلیمان خاطر كوچه اسلامی پ 41