شتابگران فناوری گلستان
درباره شرکت

id : 1441
نام : شتابگران فناوری گلستان
تلفن : 1734533818
فکس : 1734533818
آدرس : گرگان شهرک صنعتی آق قلا ساختمان فناوری و کسب کار واحد ۲۱۲

دستگاه مه پاش

شتابگران فناوری گلستان

_ : عدد

دستگاه های برقی دافع حشرات

شتابگران فناوری گلستان

_ : عدد

سنگ شكن پزشكی

شتابگران فناوری گلستان

_ : عدد

دستگاه هات بید

شتابگران فناوری گلستان

_ : عدد

دستگاه استریل كننده با ازن

شتابگران فناوری گلستان

_ : عدد

دیسپنسر پزشكی

شتابگران فناوری گلستان

_ : عدد