تعمیرات نیروگاهی ایران
درباره شرکت

id : 1433
نام : تعمیرات نیروگاهی ایران
تلفن : 026-36195000
فکس : 026-36195218
آدرس : كرج – كيلومتر 7 جاده ملارد – ضلع شمالي نيروگاه منتظرقائم – بلوار مپنا

ماشینهای الکتریکی

تعمیرات نیروگاهی ایران

- : ماشینهای الکتریکی DC

ماشین های الکتریکی

تعمیرات نیروگاهی ایران

- : ماشینهای الکتریکی AC

ماشین های آسنکرون

تعمیرات نیروگاهی ایران

- : ماشین های آسنکرون

ژنراتورهای ACبالای 200كیلووات

تعمیرات نیروگاهی ایران

6000 : عدد

مبدلهای حرارتی

تعمیرات نیروگاهی ایران

1200 : عدد

ترانسفورماتور قدرت

تعمیرات نیروگاهی ایران

600 : عدد

راكتورهای هسته ای

تعمیرات نیروگاهی ایران

600 : دستگاه

قطعات ژنراتور

تعمیرات نیروگاهی ایران

6000 : تن

آچارهای مخصوص

تعمیرات نیروگاهی ایران

500 : تن

كمپرسورهای دستگاههای تبرید

تعمیرات نیروگاهی ایران

2000 : تن