آجیل و خشكبار تواضع اصل
درباره شرکت

id : 11592
نام : آجیل و خشكبار تواضع اصل
پروانه بهره برداری : 91/6113
تلفن کارخانه : 2636338446
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شهید بهشتی،بلوار گلستانك،بن بست24، جنب باشگاه شهدا(پلاك ثبتی 38 فرعی از 363 اصلی قطعه2) -
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارك وی نبش كوچه خاكزاد

خرمای هسته گیری و بسته بندی شده

آجیل و خشكبار تواضع اصل

900 : تن

چیپس میوه

آجیل و خشكبار تواضع اصل

400 : تن

مخلوط میوه های فرآوری شده

آجیل و خشكبار تواضع اصل

300 : تن

میوه دهیدراته غنی شده با كنسانتره میوه

آجیل و خشكبار تواضع اصل

500 : دستگاه

پودر فشرده میوه

آجیل و خشكبار تواضع اصل

400 : دستگاه

كره كنجد

آجیل و خشكبار تواضع اصل

800 : دستگاه

كره پسته

آجیل و خشكبار تواضع اصل

200 : دستگاه

كره بادام زمینی

آجیل و خشكبار تواضع اصل

100 : دستگاه

خلال میوه های آجیلی

آجیل و خشكبار تواضع اصل

100 : تن

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

آجیل و خشكبار تواضع اصل

2000 : تن

بسته بندی چای

آجیل و خشكبار تواضع اصل

100 : تن

بسته بندی خشكبار

آجیل و خشكبار تواضع اصل

100 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

آجیل و خشكبار تواضع اصل

100 : تن

بسته بندی خرما

آجیل و خشكبار تواضع اصل

40 : تن

بسته بندی عسل

آجیل و خشكبار تواضع اصل

2000 : تن

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

آجیل و خشكبار تواضع اصل

50 : تن

بسته بندی میوه خشك

آجیل و خشكبار تواضع اصل

50 : تن

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات خشك

آجیل و خشكبار تواضع اصل

50 : تن

بسته بندی پودر میوه های آجیلی

آجیل و خشكبار تواضع اصل

200 : تن

بسته بندی موم زنبور عسل

آجیل و خشكبار تواضع اصل

1500 : تن

بسته بندی شیره میوه

آجیل و خشكبار تواضع اصل

10000 : مترمربع