استام صنعت
درباره شرکت

id : 11525
نام : استام صنعت
پروانه بهره برداری : 47771
تلفن کارخانه : 2634761112
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان گلستان ششم و هفتم ، شماره 8و 9 و 11 و 14 و 15 و 16 از بلوك 11 ،پلاك 157 و 144
آدرس دفتر مرکزی : میدان آرژانتین

قفل در خودرو

استام صنعت

80000 : عدد

فن خودرو

استام صنعت

1000000 : مترمربع

مجموعه برف پاك كن خودرو

استام صنعت

200 : دستگاه

كویل احتراق

استام صنعت

200 : دستگاه

دینام خودرو (بالاتر از 90 آمپر)

استام صنعت

200 : دستگاه

دینام خودرو (كمتر از 90 آمپر)

استام صنعت

200 : دستگاه

استارتر خودرو سواری و وانت

استام صنعت

200 : دستگاه